samurai Bambu

Bambu dude

Bambu dude

Was a lot of fun drawing this.